Condiții de înscriere


IMPORTANT:

Tarif examinare A.R.R.
   ÎN DATA DE 8 OCTOMBRIE 2015 A FOST EMIS O.M.T. NR. 1214/2015 CARE PRECIZEAZĂ:
ART. 16.-(1)"PENTRU SUSȚINEREA EXAMINĂRII/EVALUĂRII TEORETICE, CANDIDATUL ACHITĂ ÎN CONTUL AUTORITĂȚII RUTIERE ROMÂNE-A.R.R. TARIFUL ÎN CUANTUM DE 67 LEI PENTRU FIECARE PROBĂ DE EXAMEN TEORETIC SUSȚINUT, TARIF CARE SE ACTUALIZEAZĂ ÎN FUNCȚIE DE INDICELE DE INFLAȚIE ȘI DE ALTE ELEMENTE DE COST.
(2)SUSȚINEREA EXAMENULUI, EXAMENELOR SAU EVALUĂRII TEORETICE DE CĂTRE CANDIDAT ESTE CONDIȚIONATĂ DE PREZENTAREA DOCUMENTULUI DE PLATĂ, ÎN ORIGINAL, COMISIEI DE EXAMINARE. COMISIA DE EXAMINARE NOTEAZĂ PE DOCUMENTUL DE PLATĂ ORIGINAL DATA ȘI NUMĂRUL DE PROBE PENTRU CARE CANDIDATUL A FOST EXAMINAT/EVALUAT."

   CONCLUZII: pentru fiecare examen susținut va trebui plătită, în contul A.R.R. un tarif de examinare în valoare de 67 lei. Toate celelalte tarife de susținere a examenului (taxi, instructor auto, profesor de legislație rutieră) se anulează.
   Achitarea tarifului se efectuează la oficiile Poștei Române sau la Trezoreria Statului, individual pentru fiecare candidat, evidențiat prin nume, prenume, CNP.
   Note:
 1. achitarea tarifului se va efectua în contul agenției teritoriale a A.R.R. unde candidatul dorește să i se elibereze atestatul/certificatul de pregătire profesională;
 2. candidații pot participa la examinarea pentru proba teoretică numai în județul/municipiul București în care își are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea teoretică și/sau practică; reexaminarea poate fi susținută în orice județ sau în municipiul București.

Exemple referitoare la agențiile unde trebuie plătit tariful de examinare:
 1. o persoană dorește ca atestatele/certificatele de pregătire profesională să îi fie eliberate la agenția A.R.R. Dolj, însă examenul dorește să îl susțină la un centru de pregătire și perfecționare autorizat din Drobeta Turnu Severin. Atunci acea persoană va plăti la poștă, în contul A.R.R. Dolj., tariful de examinare corespunzător.
 2. o persoană dorește ca atestatele/certificatele de pregătire profesională să îi fie eliberate la agenția A.R.R. Mehedinți, iar examenul dorește să îl susțină la un centru de pregătire și perfecționare autorizat din Drobeta Turnu Severin. Atunci acea persoană va plăti la poștă, în contul A.R.R. Mehedinți, tariful de examinare corespunzător.

Exemple referitoare la suma totală ce trebuie plătită:
 1. o persoană dorește să susțină examen pentru obținerea certificatului de calificare profesională continuă (CPC) marfă. Are un examen de susținut. Va plăti la poștă, în contul A.R.R., un tarif de examinare în valoare de 67 lei.
 2. o persoană dorește să susțină examen pentru obținerea certificatului de calificare profesională continuă (CPC) marfă și cel pentru obținerea certificatului ADR, transport în colete și în cisterne.Vor fi 3 examene de susținut:
  • CPC marfă;
  • curs de bază: colete;
  • transport în cisterne
  Va trebui să plătească în contul A.R.R. suma 67x3=201 lei.
   Important: pentru fiecare chitanță plătită la poștă în contul A.R.R. poșta percepe un comision de expediție. Dacă aveți mai multe examene de susținut plătiți o singură chitanță care să cumuleze toate tarifele.
    Exemplu: aveți 4 examene (CPC marfă, CPC persoane, ADR-colete și cisterne) de susținut. Atunci plătiți în contul A.R.R. o singură chitanță care să cumuleze cele 4 tarife: 67x4=268 lei. + tariful perceput de Poșta Română pentru expediție.