Condiții de înscriere


IMPORTANT:

VALABILITATE ATESTAT PROFESIONAL NOU
    Pentru a continua exercitarea profesiei deținătorii de certificate/atestate profesionale trebuie să urmeze un nou curs în ultimul an de valabilitate al certificatului/atestatului pe care îl dețin. În acest caz, valabilitatea noului certificat începe din ziua următoare zilei în care certificatul anterior expiră.
Exemplu: un conducător auto deține un certificat de calificare profesională CPC care expiră în data de 17.03.2017. În luna aprilie 2016 urmează un nou curs la un centru de pregătire și perfecționare, concretizat printr-un examen în data de 16.04.2016 fiind declarat ADMIS. În urma acestui examen i se va elibera un nou certificat de calificare profesională CPC a cărui valabilitate începe din ziua următoare zilei în care certificatul anterior expiră, respectiv din data de 18.03.2017.


1. Atestat pentru manager de transport marfă/persoane

Condiții obligatorii Acte necesare Durata cursului TARIF
Studii: absolvent de liceu Cerere;
Copii:
 • carte de identitate;
 • diplomă de studii;
 • cazier judiciar.
10 zile (60 ore) 450 lei

2. Pentru obținerea certificatului de calificare profesională continuă (CPC)-marfă

Condiții obligatorii Acte necesare Durata cursului TARIF
posesor permis de conducere pentru categoriile C1, C1E, C sau CE, eliberat înainte de data de 9 septembrie 2009. Cerere;
Copii:
 • carte de identitate;
 • permis deconducere.
5 zile (35 ore) 300 lei

3. Pentru obținerea certificatului de calificare profesională continuă (CPC)-persoane

Condiții obligatorii Acte necesare Durata cursului TARIF
posesor permis de conducere pentru categoriile D1, D1E, D sau DE, eliberat înainte de data de 9 septembrie 2008. Cerere;
Copii:
 • carte de identitate;
 • permis de conducere.
5 zile (35 ore) 300 lei

Notă: persoanele care solicită înscrierea pentru obținerea ambelor certificate de calificare profesională continuă (marfă și persoane), tariful este de 400 lei.

4. Pentru obținerea certificatului de calificare profesională inițială (CPI)-marfă

Condiții obligatorii Acte necesare Durata cursului TARIF
posesor permis de conducere pentru categoriile C1, C1E, C sau CE, eliberat după data de 9 septembrie 2009. Cerere;
Copii:
 • carte de identitate;
 • permis de conducere.
_____ 480 lei proba teoretică
200 lei proba practică

5. Pentru obținerea certificatului de calificare profesională inițială (CPI)-persoane

Condiții obligatorii Acte necesare Durata cursului TARIF
posesor permis de conducere pentru categoriile D1, D1E, D sau DE, eliberat după data de 9 septembrie 2008. Cerere;
Copii:
 • carte de identitate;
 • permis de conducere.
_____ 480 lei proba teoretică
200 lei proba practică

6. Pentru obținerea atestatului profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite (agabaric)

Condiții obligatorii Acte necesare Durata cursului TARIF
posesor permis de conducere pentru categoria CE Cerere;
Copii:
 • carte de identitate;
 • permis de conducere.
2 zile (12 ore) 100 lei

7. Pentru obținerea certificatului de calificare pregătire profesională valabil pentru transportul de mărfuri periculoase (colete+cisterne)

Condiții obligatorii Acte necesare Durata cursului TARIF
posesor permis de conducere pentru categoriile B, BE, (colete) și C1, C1E sau CE (cisterne). Cerere;
Copii:
 • carte de identitate;
 • permis de conducere.
5 zile
(30 unități didactice)
400 lei

8. Pentru obținerea certificatului de calificare pregătire profesională valabil pentru transportul de mărfuri periculoase (clasa 1)

Condiții obligatorii Acte necesare Durata cursului TARIF
posesor permis de conducere pentru categoriile B, BE,(colete) și C1, C1E sau CE (cisterne). Cerere;
Copii:
 • carte de identitate;
 • permis de conducere.
(8 unități didactice) 300 lei

9. Pentru obținerea certificatului de formare profesională a consilierului de siguranță pentru transportul rutier de mărfuri periculoase

Condiții obligatorii Acte necesare Durata cursului TARIF
Studii: absolvent de liceu Cerere;
Copii:
 • carte de identitate;
(30 unități didactice) 450 lei

10. Pentru obținerea certificatului de atestare profesională pentru transportul persoanelor în regim de taxi


Condiții obligatorii:

 • să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puțin 2 ani;
 • să aibă vârsta minimă de 21 ani;
 • să nu fi avut suspendat dreptul de a conduce în ultimul an pentru consum de alcool;
 • să fie apt medical și psihologic.
 • O.U.G. nr.8/27.01.2016 vine cu noi completări: certificatul de cazier judiciar al conducătorului auto din care să rezulte că nu a fost condamnat pentru:
  1. infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
  2. infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
  3. infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
  4. infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
  5. infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
  6. infracţiuni contra patrimoniului.

Acte necesare:

 • copie de pe permisul de conducere valabil;
 • cazierul judiciar;
 • copie de pe carnetul de muncă, dacă există;
 • copie de pe actul de identitate;
 • dovada că este apt medical și psihologic pentru transportul de persoane;
 • adeverință eliberată de serviciul poliției rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu a avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante sau nu a fost implicat în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa sa.

Durata cursului:

5 zile (30 ore)

Tarif

Viză taxi: 250 lei
Atestat taxi: 300 lei.

11. Pentru obținerea atestatului de instructor auto sau profesor de legislație rutieră


Condiții obligatorii:

 • vârsta: cel puţin 25 ani;
 • deţinător de permis de conducere de cel puţin 5 ani;
 • să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;
 • să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
 • să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la reglementările circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj cu vilenţă, ultraj contra bunelor moravuri, tulburare a liniştii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, primirea de foloase necuvenite sau trafic de influenţă, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
 • să fie aptă din punct de vedere medical pentru desfăşurarea activităţii;
 • să fie aptă din punct de vedere psihologic pentru desfăşurarea activităţii.

Condiții de studii pentru obținerea atestatului de instructor auto

 • absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat sau absolvent al unei școli de maiștri, specializarea auto.

Condiții de studii pentru obținerea atestatului de profesor de legislație rutieră

 • absolvent cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea ştiinţe juridice sau tehnice.

Acte necesare:

 • Copie act de identitate
 • Copie permis de conducere auto;
 • Adeverinţă eliberată de Direcţia Poliţiei Rutiere (valabilă 30 zile) (cazier auto);
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Fişă medicală;
 • Aviz psihologic;
 • Copie Diplomă de absolvent.

Durata cursului:

120 ore instructor auto;
90 ore profesor de legislație rutieră.

Tarif autorizare instructor auto:

750 lei +150 lei proba practică

Tarif reautorizare instructor auto:

450 lei

Tarif autorizare profesor de legislație rutieră:

750 lei

Tarif reautorizare profesor de legislație rutieră:

450 lei