Pentru a veni în sprijinul persoanelor care urmează cursurile centrului de pregătire şi perfecţionare în domeniul transporturilor rutiere, PILOT FORMARE, din Drobeta Turnu Severin am creat o platformă online care dă posibilitatea verificării şi îmbunătăţirii cunoştinţelor din domeniul auto, exersând asemănător ca la examenul pentru obţinerea certificatului de calificare profesională, iniţială sau continuă, după caz, precum şi a celorlalte tipuri de atestate dorite (conducători auto A.D.R., consilieri de siguranţă, manageri de transport, instructori auto şi profesori de legislaţie rutieră). Accesul la platforma online de simulare îl obtineţi în urma autentificării cu userul şi parola primite de la centrul nostru, având astfel acces la lista de atestate, putând alege şi simula examenul (examenele dorite).Mențiune: în cazul simulării pentru obținerea atestatului de instructor auto sau profesor de legislație rutieră am considerat oportun să folosim atât imagini noi, îmbunătățite, asemănătoare celor de la examenul propriu zis, dar și imaginile folosite la examen.Va dorim succes!


Persoanele care nu sunt în posesia datelor de logare la platforma online de simulare, deţinută de centrul nostru, PILOT FORMARE, îşi pot verifica cunoştinţele exersând numai pentru obţinerea certificatului de calificare profesională continuă şi atestatului de instructor auto.